Πιστοποιήσεις

Κατόπιν αίτησης που έχει υποβληθεί, για την ένταξη στο Σύστημα Πιστοποίησης της ΒΙΟ Ελλάς, αναμένουμε την έγκριση αυτής εντός του 2022.