Αλεύρι δίκοκκου σίτου (αλεσμένο σε νερόμυλο)

1kgr

Συστατικά:
Δίκοκκο σιτάρι (ζέας)

3.50 €