Βιδούλες δίκοκκου σίτου ολικής νηστίσιμες

Βιδούλες δίκοκκου σίτου, από δίκοκκο σιτάρι βιολογικής καλλιέργειας, αλεσμένο στον πετρόμυλο

νηστίσιμες

3.50 €
1,400.00 € / 400 g