Χυλοπίτες με γίδινο γάλα και χωριάτικα αυγά (δίκοκκο σιτάρι)

400gr

Συστατικά:
Αλεύρι δίκοκκου σίτου, χωριάτικα αυγά, γάλα γίδινο, αλάτι.

3.40 €