Πλιγούρι δίκοκκου σίτου

New

400gr

Συστατικά:
Δίκοκκο σιτάρι (ζέας)

2.50 €