Χυλοπίτες με τομάτα (δίκοκκο σιτάρι)

400gr

Συστατικά:
Αλεύρι δίκοκκου σίτου, τομάτα, αλάτι.

3.40 €